بعضی وقتا دلت برای همه چیز و همه کس تنگ میشه ...

به خصوص کسی که خودت باعث شدی دور بشه ازت ...


:)

زندگیه دیگه :) سلام به همه رفقای قدیم :)