بسم الله 


چقدر توی تصمیم گیری هاتون درگیر حرف مردم هستین ؟ :) 


بعد از یه عمر چشم باز می کنی و می بینی کارهایی که دوست داشتی رو آروم آروم گذاشتی کنار :) چرا ؟! چون می ترسیدیم ذهنیت مردم نسبت به ما عوض بشه :) مردمی که بود و نبود ما اصلا براشون مهم نیست ...


* موضوع این نیست که چه کاری می کنیم :) موضوع اینه چقدر عاشق اون کاریم ...