بسم الله 

بععععععله ...   
:دی

تولدم فرداست . یهو اشتباه تایپی نشه :))

هدیه ی من دعای خیر دوستان باشد ...
:)

پ.ن : بنده خدا میگه یکی اسم منو برداشته برا خودش (دلنویس رو میگه) بعد وبش مال خرداد امساله :)))
خدایا توبه :))
ما خودمون دلنویس بودیم وقتی دلنویس بودن مد نبود :))
از این چرت و پرتا :))