بسم الله

یکی از بزرگترین چالش های جوانان غیور ایرانی که مسئولین گرانقدر هم در طی سه قرن اخیر
قول رفع و حل آن را داده اند حضرت کنکور می باشند :/ امسالم که گذشت و تموم شد ...

علاوه بر آن مسئولین در حال پیگیری هستند که چرا دقیقا در همان تاریخ اعلام شده نتایج منتشر شد و هیچگونه دیر و زودی در کار نبود :/ مگه داریم ؟! مسئولین بگن 15 مرداد و 15 مرداد هم منتشر کنن ؟! :/

خب دیگه می بینم که دوستان نتایج کنکور خود و اقوام و آشنایان و سایر بستگان 
رو در همین ساعات اول مشاهده فرمودن و به تحلیل و بررسی نشستن :)) 

گفتم یه خدا قوت عرض کنم 
همین ! D:

فقط اگه یه بار از کسی رتبه شو پرسیدین و نگفت دیگه نپرسین :) برای امنیت جانی خودتون میگم :))