به توکل نام اعظمت ، بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ ثابت کرده آدم ها دوست ندارن تو قید و بند باشن اما رعایت این حدود برای دیگران در نظرشون اجباریه !


مثلا اگه شما تلفنتو جواب ندی ، لابد کار مهمی داشتی ...

اما اگه دوستت جواب نده ، غلط کرده ، آدم شده برا تو :/


یا اگه شما غذای تند دوست داری ، سلایق شخصی تو غذا محترمه ...

اما اگه دوستت غذا رو تند و فلفلی می خوره ، اون عین گاو هیچی حالیش نیست ! فقط می خوره سیر شه :/


مهم تر از این موارد ، رعایت قوانینه ! فردی که تا دیروز با یک ساعت تاخیر سر کارش حاضر میشد

و به زمین و زمان فوحش می داد که چرا کسی فکر حال و مشکلات کارمندان عزیز این دانشگاه نیست !

وقتی خیلی اتفاقی و بدون هیچگونه پارتی بازی و زیر میزی و پاچه خواری و ... میشود  مسئول !

با استفاده از امکانات آن اداره یا دانشگاه ...

نیم ساعت زودتر سر کار حاضر شده و اقدام به توبیخ و تنبیه کارمندانی می کند که دیر سر کار می آیند !

بالاخره بحث بیت المال است و احساس مسئولیت و کار و رفاه مردم این مملکت :/

اینها اگه توبیخ نشن فردا نمیشه جمعشون کرد :/


* هر وقت کاری از کسی خواستین :) خودتون تو اون کار لنگ نزنین ...

* درک کردن شرایط دیگران ، بیشتر از سواد و مدرک احتیاج به شعور داره !

* در برخورد با افراد بیشعور ، قاطع باشیم :/


+ در دانشگاه مشغول کارهای مهم و آینده سازی می باشیم ! دعایمان بفرمائید :)

+ برای همین کار فوق الذکر D: تمام وقت اینجانب گرفته شده است ! از حضور ناقص و کمرنگ خود پوزش می طلبیم D:

+ کار فوق الذکر هیچ ربطی به ازدواج ندارد :)) حرف در نیاورید پلیز !