بسم الله

چرا بعضی موقع ها هیچی نداری واسه گفتن ؟! اما سر تا پا وجودت می خواد که بنویسی ...  :/

مثل همین الان :)
و هیچی هم جز نوشتن آرومت نمی کنه ...
و هی مینویسی و پاک می کنی و می نویسی و پاک می کنی ...


:)