به توکل نام اعظمت . بسم الله الرحمن الرحیم

مستر سر به هوا پیشنهاد داد بذارش وب همه سرازیر میشن :))

توکل به خدا ببینیم چی میشه ... 

لازمم نیس حتما ناشناس باشین :دی جالبه کی چی میپرسه :))

ولی خب خواستین ناشناس هم جواب میدم