به توکل نام اعظمت ، بسم الله الرحمن الرحیم


فکر نمی کردم یه روز پای سریال پایتخت گریه ام بگیره :)

دلم می سوزه برا اونی که اینا رو دید ، تحمل کرد ، برگشت ...
گفتن : تو که پولشو گرفتی رفتی :)

دلم می سوزه برا اون سلبریتی که به مادر شهید گفت :
بچه های شما در نحوه شهادتشون تردید است ...
دلم می خواد فردای قیامت ببینم چی جواب دل اون مادرو میده :)

"دیدین مادرش برای یه لحظه دوری پسر کوچولوش چه بی تابی می کرد ؟"