بسم الله

خب خدایی راست می گن کلید روشن کولر باید تو خونه هر 2 متر یه بار بذارن ! کلید خاموشش رو تو انباری زیر دبه سیر ترشی
:((

چه وضعیه خو ! این هم اتاقی ما تو این یکی دو هفته دیگه بچش دنیا میاد ! از الان شروع کرده به کولر خاموش کردن :/ 
از تمامی پدران زحمت کش این سرزمین خواستاریم که در حفظ نسل بعدی کوشا باشن :/ تلف میشنا ( میشیما ) !! 
خصوصا پدران بدو ورود به عرصه پدری ! حتی اونی که یه هفته دیگه بچش دنیا میاد ! آره برادر من با شمام ! عه :/ 
اصن من نمی دونم قدیما کولر نبود چیو خاموش می کردن ؟!! 

را به را هم اداره آب و فاضلاب زیر نویس می ره که : 
در روزهای گرم تابستان بهتر است به جای استفاده از کولرهای آبی، از کولرهای گازی استفاده کنید.

بعد اداره برق می فرمایند که : 

در روزهای گرم تابستان بهتر است به جای استفاده از کولرهای گازی، از کولرهای آبی استفاده کنید‌ :/