بسم الله

میگم انقدر همه لاکچری شدین به ماکارونی میگید ماکارانی  

لابد به قورمه سبزی میگید قارمه سبزی دیگه ؟! هان ؟!