به توکل نام اعظمت , بسم الله اارحمن الرحیم

دیدین بعضی وقتا بعضی آهنگا عجیب به دلت میشینن ....
زیاد تو کار آهنگ نیستم اما امروز ای آهنگو شنیدم 
آهنگ قهرمان امیر تتلو

***
انقده دوئیده که جفت پاها کردش ورم
یادش رفته عشقه رم 
آخه قهرمانا تنهان 
هم آروم و مشتی ان 
هم به موقعش وحشین 
....
***

قهرمانا همیشه تنهان .... 

پ.ن:کلی گویی بود ... :)

دیوانگی هم عالمی داره ... :)))