بسم الله

سلام من به بقیع و به تربت صادق
سلام من به مدینه به غربت صادق 
سلام من به مدینه به آستان بقیع
سلام من به بقیع و کبوتران بقیع
سلام من به مزار معطر صادق
که مثل ماه می درخشد به آسمان بقیع

دلم دوباره به یاد رئیس مذهب سوخت ....

شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد