به توکل نام اعظمت ، بسم الله الرحمن الرحیم


طبق عادت بسیار پسندیده و سابق خودم D: دوباره یکی از کامنتامو پست می کنم :))


ظاهرا فردی از گروه بیماران مغزیِ روزه خوار با مستر سر به هوای ما میگن که

چون میدونی شب قراره افطار بکنی حال فقیر رو درک نمی کنی ! 

لینک


انقدر حرفای ین جماعت جاهل تکراریه که یه بار کانالشونو پیدا کنی

 قشنگ حرفای یه هفته ی آیندشون رو می تونی پیش بینی کنی :/


اینم کامنت بنده :دی

#####


ین شدت حمله علیه روزه تو یکی دو سال اخیر بی سابقست :/ توییتر پرشده از هشتگ روزه خوار ها :/


وقتی میگه افطار معلومه و حال فقیر درک نمیشه 
بگو تو اسلام ضرر نداریم ! گرسنگی بیش از حد باعث آسیب بدن میشه .برا همین افطار کردن واجبه . اونم سر موقع !

ثانیا گرسنگی بیش از حد نمی تونه باعث درک حال فقیر باشه مثل اینکه افراد پولداری هم که مریض می شن هیچوقت به فکر کمک به سایر بیمارا نمیفتن. هرکسی فکر خودشه و بس.  این گرسنگی فقط یه یاد آوریه

ثالثا 
روزه به جز گرسنگی و تشنگی کلی شرایط و ملزومات دیگه داره برا روشن شدن ضمیر انسان و راه افتادن قدرت فکر اون . اگه همین شرایط رعایت بشه همین گرسنگی اندک سر ظهر هم می تونه باعث تغییر دید نسبت به فقرا بشه ...

رابعا 
بالفرض روزه هیچ سندیت و توجیه دینی نداره و اصلا همه سر کاریم ! 
چیزی که من از دست میدم یه وعده ناهار هستش ...
ولی اگه حساب و کتابی وجود داشته باشه که به هزار و یک دلیل وحود داره ، چیزی که تو از دست میدی خیلی بیش تر از یه ناهار و این حرفاست ...
تو داری رو زندگی ابدیت شرط می بندی ! 


همینا رو بهش بگو :دی