سال های زیادی طول خواهد کشید تا جهان عظمت این مرد رو درک کنه ...

روحش شاد :)

#روح_الله