بسم الله

من خیلی برا مردم خوزستان احترام قائلم :) اونا مردونه پا همه چی وایسادن !

اما خب با همه ی احترامی که برا مردم پاک و شریف خوزستان قائلم :) 

خب عاقا ما هرجا گفتیم گرمه 
گفتن اگه خوزستان بودی چیکار می کردی ؟! 
گفتیم ریزگرد تو هواست ! 
اگه خوزستان بودی چیکار می کردی ؟! 
گفتیم برق قطع شده ! 
 اگه خوزستان بودی چیکار می کردی ؟! 
کولر خرابه !
 اگه خوزستان بودی چیکار می کردی ؟! 
کتاب چی بخونم ؟! 
 اگه خوزستان بودی چیکار می کردی ؟! 
کلاس کجا برم ؟!
 اگه خوزستان بودی چیکار می کردی ؟! 
چی ؟!
اگه خوزستان بودی چیکار می کردی ؟! 
کجا ؟!
اگه خوزستان بودی چیکار می کردی ؟! 

خلاصه یه وضی !    :/   :/   :/

از مسئولین گرامی خواهشمندم کولر اتاق ما رو به خوزستان ربط ندن بیان تعمیرش کنن ! 

:/ به جان خودم