به توکل نام اعظمت ، بسم الله الرحمن الرحیم

:) 

طبق عادات بنده که اگه کارا عجیب نکنم روزم شب نمیشه :))

برای 20 - 25 روز دارم میرم یکی از مناطق محروم 

میگن اینترنت و ... نداره :) نمی تونم بیام اینجاها 

دعامون کنین سالم و سلامت برگردیم :) 

جدی جدی دعامون کنین