بسم الله

یه عادت عجیبی که خیلی هم فراگیر هستش بین ما ها اینه که 
ما با خوردن هر عدد رانی 10 کالری به دست می آریم ! 
بعد 12 کالری صرف می کنیم تا اون دو تا تیکه آخرشو بخوریم :/ 
بگی نه من می دونم و تو ! :/