بسم الله 

می گن یه دیوونه ای یه واحدی میذاره ، صد تا عاقل نمی تونن پاسش کنن ...

:)

در این سرزمین وسیع و پهناور دلیرانی جان بر کف زندگی می کنند به نام دانشجو ! این گونه که از تخم مرغ و پنیر تغذیه می کند 
شدیدا به ایام خاصی واکنش نشان می دهند از جمله ایام پر فیض امتحانات ! 
عین من دقیقا .......... 


خو یکی نیس بگه استاد عزیز من ! تو که بعدا می خوای با چارتا خواهش نمره بدی ! همین اول نمره بده خلاص دیگه !

این جوری هم تو سنگین تری هم ما ! عقده التماس داری مگه ؟! 

دیگه بعد از اختراع حضرت گوگل کسی درس نخوند که ! اصن زندگی بر وفق مراد گشت ...