به توکل نام اعظمت ، بسم الله الرحمن الرحیم 


وقتی این روزا موقع اذان دوستاتو ( چه واقعی و چه مجازی های بهتر از واقعی ) رو یاد می کنی 
وقتی بهترین دعاهایی که بلدی رو در حقشون می کنی :) حال دل خودتم خوب میشه ...
یکی از دوستان گفت دل به دل راه داره :) من واقعا به این اعتقاد دارم ...
حس می کنی یه عالمه بنده ی خوب خدا دارن اون لحظه برا حال دلت دعا می کنن ...
و چه حسی بهتر از این :) 


####     برا همدیگه دعا کنیم ...    ####