به توکل نام اعظمت , بسم الله اارحمن الرحیم

الحمد لله دیروز هم به خیر گذشت :) امروز مونده ...

نمیشه توصیفش کرد :) وقتی اون بالایی ... 
هیچی دیگه مهم نیست ! چتر که باز میشه ...
دیگه چیزی برات اهمیت نداره 
میفهمی خدا چقدر بزرگه و تو چقدر محتاجی ...
می فهمی چقدر کوچیکی ....
میفهمی که آماده نیستی ! برا تموم شدن ...

با خودت فکر می کنی اگه چتر باز نمی شد 
الان چی داشتم برای اون دنیام ...

به خودت میای :)
می فهمی هیچی ارزش جدا شدن از صاحب الزمانت رو نداره
صاحب الزمانی که اون بالا از ته دل صداش می زنی ...

یا علی