بسم الله.

خدایا من رو برای همه ی پست های طویلی که بعضی دوستان می نویسن و بعضا نخونده می گم " :)) باحال بود " ببخش !  :/


+ چیزی برای نوشتن نداشتم گفتم یه دعا کنم :/

+آقا چرا کسی واسه ما یادگاری نمی ذاره جدیدا ؟! این قسمت یادگاری وب پوکید که ! عه ....