بسم الله

دخترشون تو مهمونی برات شربت بیاره 
توام با یه لبخند بپرسی : خودتون درست کردین ؟!
اونم بخنده آروم بگه بله :)
توام بگی : پس نمی خورم  :)))
+ هرچی فکر کردم دیدم نمیتونم بهتر ازآقای سربه هوا 
تبریک بگم بهتون :دی  پس این سری این مدلی تبریک میگیم :دی