بسم الله

میگم من دوباره دو روز حواسم به اخبار نبود میگن بعضیا آبرو برامون نذاشتن که :/ 

از آبجیای شاخ اینستاگرام که ساعتی 12 فقره عکس منتشر می کنن از خودشون  ،  عاجزانه تقاضا دارم
 وقتای بیکاری با این بعضیا هم سلفی بگیرن که اینطوری در سطح اینترنشنال آبرومونو نبرن :/ 
خدا خیرتون بده ! ان شاء الله تو شادیاتون جبران کنیم :/ 


به قول این منتقدا ، دست به دست کن برسه به صاحابش :/ :/ :/