بسم الله

یکی از دوستان پست گذاشته راجع به این فیلمی که پخش شده : اگر شما قاضی پرونده آتنا بودین چه حکمی می دادین ؟!

تو کامنتشم نوشتم ! 

به نظر من اینجور آدما رو نباید اعدام کرد :/ زود می میره خب :/ حیفه ... 

اینجور آدما رو باید ببرن اردوگاه کار اجباری ! روزی 23 ساعت کار اجباری کنه یک ساعت سر پا بخوابه :/ اونم تو سر و صدای زیاد

بعد آب و غذا هم ندن بهش ! فقط سرم بزنن که زنده بمونه :/ 

نظر شما چیه ؟! :)