بسم الله 

یعنی هیچی بدتر از این نیست که یه نفر تو خوابگاه 
موقع غذا خوردن شالاپ شولوپ میکنه ...
:((
دیوانه شدیم ...

خدایا خفش کن :/
پ.ن : چطوری حالیش کنیم ؟ :((