بسم الله

خدایی اعتیاد به اینترنت داره جوری می شه چند وقت دیگه گدا تو خیابون دست و پاتو می گیره میگه :

تورو خدا هزار تومن بده یه بسته 20 مگابایتی بخرم 3 روزه نت نرفتم ! 

بعد تو هم اشک تو چشات جمع می شه یه دو هزاری می دی بهش میگی باقیشم برا فردات ^____^

بعد غر میزنی می گی چرا دولت به وضع اینا رسیدگی نمی کنه :/     O___O