بسم الله

خدایی بیاین اعتراف کنید اولین بار کلمه ی " بالاخره " رو چطوری خوندین ؟! :/