بسم الله :) 


همیشه یادگاری رو خیلی دوست داشتم :) 

هرچی خواستین ! یه جمله یه شعر یه دل نوشته یا هرچی ... 
برام یادگاری بذارین برای بعد ها ! 
خوش حال می شم :)